Wat is RIO?

 

RIO wordt het wie, wat, waar en hoe van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling of betrokken partij gaat gebruik maken van RIO, ongeacht de onderwijssector. RIO is namelijk generiek en geldt voor alle sectoren, maar is op maat gemaakt per onderwijssector.

RIO biedt de basisstructuur waarmee de registratie van de eigen organisatiestructuur en het eigen opleidingsaanbod mogelijk wordt gemaakt. Met RIO leggen onderwijsinstellingen de eigen structuur en inrichting eenduidig vast zoals ze deze zelf in de praktijk toepassen. We noemen dit de ‘onderwijskundige werkelijkheid’.

Maar hoe ziet de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ er dan uit? Om objectief naar het onderwijs te kunnen kijken moeten we elke vooronderstelling loslaten, doen alsof we van Mars komen (of Venus natuurlijk) en dan hele basale vragen stellen. Want wat bijvoorbeeld versta je nou eigenlijk onder het begrip ‘school’? Is dat een gebouw waar onderwijs wordt gegeven of is dat ene gebouw alleen een dependance van een ander gebouw en vormen die twee gebouwen sámen dus de ‘school’? Of is het de optelsom van alle ‘scholen’ die onder een bepaalde stichting vallen? Om dit soort vragen te beantwoorden en begripsverwarring te voorkomen is het RIO-model ontwikkeld. Het RIO-model probeert de onderwijskundige werkelijkheid van het Nederlandse (voortgezet) onderwijs zo objectief mogelijk te beschrijven. Daarom stelt het RIO-model een paar heel eenvoudige, maar ook abstracte vragen, de drie W-vragen (plus een Hoe):

  • Wie verzorgt het onderwijs?
  • Wat is dat voor onderwijs?
  • Hoe (op wat voor manier) wordt dat onderwijs verzorgd?
  • Waar wordt dat onderwijs verzorgd?

De antwoorden op deze vragen vormen samen een heel precieze beschrijving van een onderwijsinstelling, op een manier die er voor zorgt dat er nooit meer verwarring kan ontstaan over een begrip als school of vestiging of bevoegd gezag.

Naast de ‘onderwijskundige werkelijkheid’ bevat RIO ook de zogeheten ‘juridische werkelijkheid’. De juridische werkelijkheid is de beschrijving en registratie van instellingen en opleidingen volgens wet- en regelgeving zoals de erkenningen (conform de BRIN-systematiek) en licenties. In RIO worden beide werkelijkheden aan elkaar gerelateerd en wordt het resultaat ervan als één informatievoorziening beschouwd en ontsloten.