Machtig uw LAS-leverancier

Onlangs hebben de contactpersonen Doorontwikkeling BRON een mail ontvangen met het verzoek het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Met dit formulier kunt u uw LAS-leverancier machtigen om uw gegevens met BRON uit te wisselen.

U kunt bij vraag 2 de naam van uw LAS-leverancier invullen. Bij Ingangsdatum kunt u “1 januari 2019” invullen. Bent u zelf tekenbevoegd namens uw schoolbestuur, dan kunt u bij vraag 3 uw gegevens invullen en het formulier ondertekenen.