Welkom op de site van Doorontwikkelen BRON

De gegevensuitwisseling tussen de scholen en DUO wordt vernieuwd. Scholen, softwareleveranciers, DUO, de Raden, Kennisnet en het Ministerie van OCW werken daarin nauw met elkaar samen.

Nieuwtjes

Test test

Nog meer nieuwtjes

Test test dubbeltest

Welke informatie vindt u op deze website?
Op deze website vindt u informatie over het programma Doorontwikkelen BRON en wat dit voor uw school of schoolbestuur betekent.

In 2020 wordt de Registratie Instellingen en Opleidingen in het vo, mbo en vavo afgerond. Voor 1 maart 2020 moeten alle onderdelen van uw onderwijsinstelling in RIO zijn geregistreerd. RIO in het po volgt later. Op de tabbladen RIO wordt u per sector geïnformeerd.

Op het tabblad BRON po leest u meer over Doorontwikkelen BRON in het primair onderwijs.

 

Contact:

rio@duo.nl