RIO-PO

Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

De komende periode wordt in het primair onderwijs gewerkt aan een ander voor het onderwijs belangrijk onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON: de implementatie van RIO-po.

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. RIO is de nieuwe registratie waarmee onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod kunnen registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen. RIO is tevens de naam van een nieuw register bij DUO, dat het huidige register BRIN vervangt. Met deze nieuwe registratie worden diverse ketenprocessen beter ondersteund. Hierdoor wordt het uitwisselen van informatie in de keten eenvoudiger en efficiënter. Alle partijen ondervinden hier voordeel van.

Het is de bedoeling dat RIO (uiteindelijk) in veel verschillende ketenprocessen wordt gebruikt als het gaat om gegevens over instellingen en opleidingen. Bijvoorbeeld voor onderzoek in het kader van toezicht, gemeentelijke websites, schoolgidsen en leermiddelenketen. Dat wordt niet in één keer in alle ketenprocessen doorgevoerd. De implementatie van RIO wordt per ketenproces per onderwijssector opgepakt.

RIO is ontstaan door de vraag vanuit het onderwijsveld. Het onderwijsveld heeft meegedacht over RIO en denkt nog steeds mee over een goede invulling van RIO (lees hier meer over het project RIO).

Voordelen voor de scholen
Met RIO kan je als school onder andere:
– gegevens vastleggen die je als school wilt laten zien;
– het huidige onderwijsaanbod weergeven zoals deze daadwerkelijk wordt aangeboden;
– onderwijslocaties onderscheiden die vallen onder dezelfde school;
– de ‘roepnaam’ (de naam zoals de school bekend staat) hanteren;
– samenwerking met andere scholen beter inzichtelijk maken;
– zelf contactgegevens op een plek beheren en voor andere partijen beschikbaar stellen;
– rapportages makkelijker maken, op basis van bijvoorbeeld onderwijslocatie;
– meer transparantie bewerkstelligen in de verticale verantwoording naar de Inspectie.

Hebt u interesse in de nieuwsbrief over de ontwikkeling en implementatie van RIO dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar implementatie-bron@duo.nl

Meer achtergrondinformatie over RIO vindt u op www.rio-onderwijs.nl. Het RIO-model en documentatie worden beheerd door Edustandaard.

Contact:

rio@duo.nl