Project RIO-vo

Inrichting van het RIO-project

De VO-raad, DUO, OCW en Kennisnet werken samen met de LAS-leveranciers aan de totstandkoming van RIO. Dit doen ze met vertegenwoordigers van scholen. Samen vormen ze de werkgroep RIO-vo.

Werkgroep RIO-vo
De werkgroep komt elke maand bij elkaar. Scholen kunnen in deze werkgroep hun gebruikerswensen inbrengen. In de werkgroep zijn diverse scholen vertegenwoordigd die een goede afspiegeling vormen van het onderwijsveld.
In de werkgroep RIO-vo is een functionele beschrijving opgesteld voor de LAS-leveranciers en voor DUO. In de functionele beschrijving is aangegeven hoe de scholen RIO kunnen gebruiken in hun eigen LAS en in het portaal van het centrale RIO-register.
In de komende periode denkt de werkgroep mee over de verdere ontwikkeling en implementatie van RIO.

Daarnaast zijn er een aantal andere overleggen.

Implementatieoverleg RIO

Vanuit het implementatieoverleg organiseren DUO, de sectorraden (VO/MBO), saMBO-ICT en Kennisnet ondersteuning bij de implementatie door de scholen en andere partijen in de sector. Onder meer door communicatie, tools (modelleerhandleiding en modelleertool) en voorlichting (instructiefilm, chatsessies etc.)

Procesoverleg RIO

In het procesoverleg vindt afstemming plaats met LAS-leveranciers over de voortgang van de implementatie.

Projectgroep RIO

In de projectgroep RIO bewaken OCW, DUO, de sectorraden, de Inspectie, saMBO-ICT, Studielink en saMBO-ICT de voortgang van het project.