Project RIO-vo

Inrichting van het RIO-project

De VO-raad, DUO, OCW en Kennisnet werkten met de LAS-leveranciers aan de totstandkoming van RIO. Dit deden ze met vertegenwoordigers van scholen. Samen vormden zij de werkgroep RIO-vo.

Werkgroep RIO-vo

Scholen konden in deze werkgroep hun gebruikerswensen inbrengen. In de werkgroep zijn diverse scholen vertegenwoordigd die een goede afspiegeling vormen van het onderwijsveld. In de werkgroep RIO-vo is een functionele beschrijving opgesteld voor de LAS-leveranciers en voor DUO aan de hand waarvan RIO-vo ontwikkeld is. Omdat RIO-vo in de beheerfase is gekomen is de werkgroep opgeheven.

Lopende kwesties worden met het veld besproken op de DUO Ketendag vo en in de beheergroep waardelijsten RIO-vo. 

 

 

Contact:

rio@duo.nl