Projectinrichting RIO po

Inrichting van het RIO-project

De PO-Raad, DUO, OCW en Kennisnet werken samen met de sofgwareleveranciers aan de totstandkoming van RIO. Dit doen ze met vertegenwoordigers van scholen. Zij treffen elkaar op de Ketendag PO.

 

Ketendag PO

De Ketendag PO wordt elke maand (behoudens de zomermaanden) georganiseerd. Naast RIO-po staan op de Ketendag ook andere onderwerpen van Doorontwikkelen BRON op het programma (zie hiervoor de aparte sectie Primair Onderwijs op deze website).

Scholen kunnen op deze Ketendag hun gebruikerswensen inbrengen. In de werkgroep zijn diverse scholen vertegenwoordigd die een goede afspiegeling vormen van het onderwijsveld.
In 2019 stond voor RIO de realisatie van de specificaties centraal waarmee de softwareleveranciers en DUO de implementatie kunnen uitvoeren. Relevante versies van de diverse specificaties zullen onder Documenten gepubliceerd worden.

Sinds 2020 denken de leden van de Ketendag mee over hoe de ontwikkeling en implementatie van RIO eruit moet gaan zien en monitoren zij de voortgang daarvan.

Daarnaast is er een aantal andere overleggen:

 

Procesoverleg RIO
In het procesoverleg vindt afstemming plaats met softwareleveranciers over de voorbereiding op en de voortgang van de implementatie.

Projectgroep RIO
In de projectgroep RIO bewaken OCW, DUO, de sectorraden (PO, VO, MBO), de verenigingen in het HO, de Inspectie van het Onderwijs, saMBO-ICT, Studielink en SBB de voortgang en de samenhang van de diverse RIO-implementatieprojecten en stellen zij specificaties en producten formeel vast.

Implementatieoverleg RIO
Vanuit het implementatieoverleg organiseren DUO, de PO-Raad en Kennisnet ondersteuning bij de implementatie door de scholen en andere partijen in de sector. Onder meer in de vorm van nieuwsbrieven, modelleerhandleiding, modelleertool, instructiefilm modelleren en de mogelijkheid voor modelleerafspaak met een expert.