Doorontwikkelen BRON in het primair onderwijs

De gegevensuitwisseling tussen scholen in het primair onderwijs en DUO wordt vernieuwd. De eerste acties hiervoor zijn inmiddels gerealiseerd. Hieronder leest u over de projecten ‘RIO’ en ‘Doorontwikkelen BRON’. Daaronder vindt u een overzicht van de vernieuwingen die tot nu toe succesvol hebben plaatsgevonden.

RIO in het po
RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. In RIO kunnen scholen hun eigen organisatiestructuur en onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen in het onderwijsveld. RIO zal uiteindelijk worden gebruikt voor bijvoorbeeld BRON, Vensters PO (inclusief Scholen op de kaart), toezicht en gemeentelijke websites.

Lees hier meer over RIO po.

Vernieuwing systeem BRON
Het systeem BRON waarmee u leerlinggegevens uitwisselt met DUO, wordt vernieuwd. In het nieuwe BRON kunnen po-scholen sneller gegevens uitwisselen en zal DUO direct een terugkoppeling geven aan scholen over de inschrijvingen en de status bekostiging. Deze vernieuwing staat gepland voor 2020 en 2021.

Gerealiseerd

Hieronder leest u welke acties zijn gerealiseerd.

Digitale in- en uitschrijfbewijzen
Sinds mei 2019 heeft DUO in het primair onderwijs de in- en uitschrijvingen digitaal beschikbaar gesteld. Zowel de in- als de uitschrijvende school krijgt hiervan een bericht in het leerlingenadministratiesysteem.

Nieuwe beveiligingscertificaten
Begin 2020 is er begonnen met het vernieuwen van de beveiligingscertificaten. De certificaten die  door iedere afzonderlijke school moesten worden geïnstalleerd, zijn vervangen door een beveiligingscertificaat per softwareleverancier. Alle scholen/softwareleveranciers zijn over.

Onderwijs serviceregister (OSR)
Voordat de overstap naar de nieuwe beveiligingscertificaten gemaakt kon worden, hebben alle schoolbesturen in het Onderwijs serviceregister (OSR) aangegeven welk leerlingenadministratiesysteem de scholen gebruiken voor de uitwisseling van gegevens. Het OSR is een voorziening die door Kennisnet voor het onderwijs wordt gemaakt en beheerd.

Lees hier meer over de nieuwe beveiligingscertificaten en het OSR.