Planning BRON po

Op de planning

Begin 2021 Vullen RIO
Begin 2022 Vernieuwing BRON

Klaar

April-oktober 2019 Aanmelden bij het Onderwijs serviceregister (OSR)
Vanaf oktober 2019 Toegang OSR regelen en mandaten beheren in het OSR
December 2019 Eerste levering van gegevens over de plaatsing van leerlingen in de eerste drie leerjaren van vo en vso aan de po-school.
Vanaf januari 2020 Overgang van ODOC certificaten naar SAAS
12 februari 2020 Rovict (Esis) over naar het nieuwe SAAS-certificaat
17 februari 2020 Dotcomschool (SchoolOAS) over naar het nieuwe SAAS-certificaat
19 februari 2020 ParnasSys over naar het nieuwe SAAS-certificaat
25 februari 2020 Unilogic (EDUscope) over naar het nieuwe SAAS-certificaat
2 juni 2020 Magister over naar het nieuwe SAAS-certificaat