Planning BRON en RIO po

Vanaf januari 2022 Alle scholen sluiten aan op het vernieuwde Register Onderwijsdeelnemers (ROD)
6 december 2021 Sluiting gegevensuitwisseling voor scholen in verband met conversie naar vernieuwde ROD
Tot januari 2021 RIO vullen in het po, vernieuwing systeem BRON/ROD
Oktober – december 2020 Mandaten RIO en eindtoetsen toekennen in het OSR
September 2020 Rollen Doorontwikkelen BRON en RIO registreren in Mijn BRON
Vanaf januari 2020 Overgang van ODOC certificaten naar SAAS
December 2019 Eerste levering van gegevens over de plaatsing van leerlingen in de eerste drie leerjaren van vo en vso aan de po-school.
Vanaf oktober 2019 Toegang OSR regelen en mandaten beheren in het OSR
April-oktober 2019 Aanmelden bij het Onderwijs serviceregister (OSR)