Implementatie RIO po

Wat wordt verwacht van de scholen?  

Om RIO succesvol te implementeren kan de contactpersoon het volgende stappenplan volgen:

1. Modelleer uw organisatie
We vragen u om na te denken over hoe u uw onderwijsorganisatie in RIO wilt vastleggen. Uit welke onderwijsaanbieders, Onderwijslocaties, Aangeboden Opleidingen (schoolsoort) deze is opgebouwd. Om u daarbij te ondersteunen, is er een modelleertool beschikbaar. Het gebruik van de modelleertool wordt met name aanbevolen voor de grotere besturen.
Let op: De gegevens uit de tool worden niet automatisch omgezet naar RIO, maar vergemakkelijkt de uiteindelijke invoer wel. De modelleertool is sinds oktober 2021 beschikbaar.

2. Informeer uw organisatie
Informeer uw onderwijsorganisatie over de wijze waarop u uw organisatie gaat vastleggen in RIO. Heeft uw onderwijsbestuur meerdere scholen (in RIO-termen: onderwijsaanbieders), dan is het verstandig om op
bestuursniveau één totale modellering te maken in overleg met de schoolleiders en applicatiebeheerders van de Onderwijsaanbieders.

3. Leg mandaat vast in het Onderwijs serviceregister (OSR)
Uw bestuur heeft, via een mandaat in het OSR, toestemming gegeven aan uw softwareleverancier om namens uw bestuur gegevens uit te wisselen met BRON. Ook voor het uitwisselen van RIO-gegevens is een mandaat nodig. Om dit mandaat in het OSR vast te leggen, hebt u in Mijn DUO de rol Beheerder op bestuursniveau en de rol OSR Toegang nodig. Aangezien een BRIN meerdere administraties kan hebben, worden de berichten uitgewisseld via het Onderwijs Identificatie Nummer (OIN). Dit is brin4 + routeringskenmerk. Op kennisnet kunt u meer informatie over het OSR vinden.

4. Ken gebruikersrollen toe aan uw collega
Zorg dat de beheerder op bestuursniveau in Mijn DUO de gebruikersrollen voor het RIO-portaal toekent aan één of eventueel meerdere collega’s (indien deze beheerder niet zelf die rol gaat vervullen). Hebt u geen toegang tot Mijn DUO, neem dan contact op met helpdeskpo@rod.duo.nl.

5. Vul het RIO-portaal
U legt in het RIO-portaal (bereikbaar via Mijn DUO) de gegevens vast van het onderwijsbestuur, onderwijsaanbieder(s), onderwijslocatie(s) en aangeboden opleidingen. U kunt hierbij de ‘blauwdruk’ uit de modelleertool als leidraad gebruiken. De velden Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie zijn vanaf januari 2022 verplicht in de BRON-uitwisseling en vanaf februari 2022 in de Verzuim-uitwisseling. Daarnaast legt u contactgegevens vast op het niveau van het onderwijsbestuur en eventueel ook van de onderwijsaanbieder(s). Per communicatiecontext kan dat verschillend zijn. Ter ondersteuning maakt het implementatieteam een instructiefilmpje en de handleiding Communicatiecontexten.

6. Controleer gegevens in RIO
Controleer als RIO-beheerder in het RIO-portaal of alle gegevens correct zijn geregistreerd. Hiervoor zijn controleschermen en –bestanden beschikbaar.

 

Contact:

rio@duo.nl