Implementatie RIO po

Wat wordt verwacht van de scholen?  

Het RIO-traject voor scholen bestaat uit drie fasen:

 1. Modelleren
In deze fase denken onderwijsinstellingen na over de manier waarop ze zichtbaar willen worden in RIO. Omdat RIO heel praktisch is ingericht en op een aantal belangrijke punten afwijkt van BRIN, moeten instellingen hier echt even voor gaan zitten en een aantal fundamentele vragen beantwoorden over de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld over hoe scholen in de ‘buitenwereld’ herkend willen worden, op welke onderdelen scholen intern en extern willen rapporteren, etc. En de visie die daaruit voortvloeit ‘vertalen’ naar en weergeven in de informatiestructuur van RIO. Dit noemen we het ‘modelleren’ van de onderwijsorganisatie. De modelleerfase van het RIO-traject loopt voor po-scholen zal in 2020 plaatsvinden (planning nog niet definitief).

2. Registreren
In deze fase registreren onderwijsinstellingen hun RIO-gegevens in het eigen administratiesysteem en het online portaal van RIO. De registratiefase voor po-scholen zal in 2020 plaatsvinden (planning nog niet definitief).

3. Gebruik van RIO in BRON
Als scholen hun organisatiestructuur en onderwijsaanbod hebben geregistreerd zal er daarna in BRON-po bij het onderdeel Inwinnen een aantal (onderwijskundige) RIO-onderdelen bij de inschrijving verplicht worden opgenomen. Planning hiervoor is nog niet definitief.

Beheren van de RIO-informatie
Onderwijsinstellingen beheren hun RIO-informatie op twee plaatsen:
– In het eigen leerlingadministratiesysteem.
– In het online portaal van het RIO-register.

Werkwijze
Er komt een handleiding waarin werkwijze voor modelleren voor RIO stap voor stap wordt uitgelegd. De Modelleerhandleiding is reeds voor het vo beschikbaar gekomen, maar er zal voor het po een eigen versie worden gecreëerd als onderdeel van de Modelleerfase (in 2020).

Daarnaast komt er ook een modelleertool beschikbaar waarmee scholen hun organisatie en aanbod gecontroleerd kunnen opstellen. De uitkomst van deze tool kan gebruikt worden voor afstemming en vaststelling in de eigen organisatie en kan later als blauwdruk gebruikt worden als invoerinstructie bij de registratie in het eigen LAS en in het online portaal van het RIO-register.