Onderwijs serviceregister

Mandaten registreren 

Met een mandaat in het Onderwijs serviceregister (OSR) geeft het bestuur toestemming aan de softwareleverancier om een veilige verbinding te regelen. Het OSR is een dienst van Kennisnet.

In het schooljaar 2019/2020 hebben besturen al mandaten geregistreerd voor BRON po en het verzuimregister. Ook voor RIO (Registratie instellingen en opleidingen) en de eindtoets is een mandaat nodig.

RIO
Vanaf januari 2022 zijn er gegevens uit RIO nodig voor de uitwisseling van leerlinggegevens met BRON. Uw bestuur moet nu ook voor RIO een mandaat in het OSR registreren. Daarmee geeft u toestemming aan de softwareleverancier om een veilige verbinding te maken tussen het LAS en RIO.

Eindtoets
Vanaf schooljaar 2020-2021 verloopt het proces van aanleveren van de toetsgegevens en het terugkoppelen van de toetsresultaten geheel digitaal tussen het LAS van de school en het toetssysteem van de toetsleverancier. Voor deze digitale communicatie tussen de systemen is een mandaat nodig.

Het bestuur moet vóór 1 december 2020 in het OSR het LAS mandateren voor de dienst ‘Logistiek Proces Eindtoets PO’. Vanaf 1 december kunnen scholen zich dan aanmelden bij een toetsleverancier. Daarna kunnen ze de leerlingen die de eindtoets gaan maken, vanuit hun LAS uitwisselen met het toetssysteem van de leverancier.

Tip: Het is het handigst om de mandaten voor RIO en de eindtoetsen in 1 keer te regelen.

Stappenplan

Hebt u (nog) geen toegang tot het OSR, kijk dan op onze inlogpagina hoe u dit regelt.

1. Log in op het OSR

Inloggen OSR

Medewerkers met de rol ‘OSR-toegang’ in Mijn DUO kunnen inloggen in het OSR. U wordt doorgelinkt naar Mijn DUO. Vul uw token, gebruikersnaam en wachtwoord van Mijn DUO in en klik op ‘Inloggen’. U komt terug in het OSR en bent nu ingelogd.

2. Ga in het OSR naar ‘Mandaten beheren’ en klik op de school waarvoor u het mandaat wilt toevoegen.

3. Via ‘+mandaat toevoegen’ kunt u een nieuw mandaat voor de school toevoegen. Selecteer hier de dienst ‘RIO’.

4. Selecteer het administratiesysteem (LAS) dat de school gebruikt.

5. Klik op ‘Opslaan’.

6. Herhaal de stappen voor de dienst ‘Logistiek Proces Eindtoets PO’.

Bent u beheerder voor meerdere BRIN’s? U kunt mandaten makkelijk kopiëren naar andere scholen. Zie hiervoor onderstaande instructie.

Bijlage kopiëren van een mandaat

Vragen?
Hebt u vragen over het OSR en de overeenkomst met Kennisnet, stuur dan een e-mail naar support@kennisnet.nl. Hebt u vragen over het inloggen in Mijn DUO? Stuur dan een mail naar securityservicedesk@duo.nl.
Wilt u meer weten over RIO? Kijk dan op RIO onderwijs. Hebt u vragen over RIO, stuur dan een mail naar rio@duo.nl.

Contact:

rio@duo.nl