Nieuws BRON po

6 december 2019
Bestand ‘Schooladvies en niveau vo’ geplaatst

Op Mijn DUO is het nieuwe bestand ‘Schooladvies en niveau vo’ geplaatst.

Plaatsing in het vo
In het bestand kunt u als schoolbestuurder in het primair onderwijs van alle oud-leerlingen waarvoor een schooladvies is afgegeven, zien waar ze geplaatst zijn (niveau en leerweg) in de eerste 3 jaren op het voortgezet (speciaal) onderwijs.
Het nieuwe hieraan is dat deze gegevens op individueel niveau zichtbaar zijn. Hiermee wordt het mogelijk om de kwaliteit van de individuele schooladviezen te evalueren.

 

6 mei 2019
In- en uitschrijvingen primair onderwijs gedigitaliseerd

Sinds 1 mei 2019 stelt DUO in- en uitschrijvingen voor het primair onderwijs digitaal beschikbaar. Het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs volgen later.

Wat is nieuw?
Een school in het primair onderwijs kan nu direct de inschrijfstatus van de leerling zien. Een voorbeeld: School A schrijft een leerling uit per 31-07-2019 en school B schrijft dezelfde leerling in per 01-08-2019. Beide scholen krijgen een terugkoppeling in het leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin staat de in- en uitschrijfdatum en het BRIN-nummer van de andere school.

Voordelen
• Voor de inschrijvende school is het duidelijk dat de leerling is uitgeschreven.
• De uitschrijvende school ziet dat de leerling een vervolgschool heeft.
• Het is makkelijker om dubbele inschrijvingen te herkennen en op te lossen.
• Het voorkomt heen en weer gebel en geregel tussen de verschillende scholen.

Overgangsperiode
Omdat we in een overgangsperiode zitten, blijft de oude werkwijze voorlopig bestaan. De uitschrijvende school moet de ouders nog steeds een bewijs van uitschrijving geven.

Contact:

rio@duo.nl