In- en uitschrijvingen primair onderwijs gedigitaliseerd
mei 2019

Sinds 1 mei 2019 stelt DUO in- en uitschrijvingen voor het primair onderwijs digitaal beschikbaar. Het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs volgen later.

Wat is nieuw?

Een school in het primair onderwijs kan nu direct de inschrijfstatus van de leerling zien. Een voorbeeld: School A schrijft een leerling uit per 31-07-2019 en school B schrijft dezelfde leerling in per 01-08-2019. Beide scholen krijgen een terugkoppeling in het leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin staat de in- en uitschrijfdatum en het BRIN-nummer van de andere school.

Voordelen
• Voor de inschrijvende school is het duidelijk dat de leerling is uitgeschreven.
• De uitschrijvende school ziet dat de leerling een vervolgschool heeft.
• Het is makkelijker om dubbele inschrijvingen te herkennen en op te lossen.
• Het voorkomt heen en weer gebel en geregel tussen de verschillende scholen.

Overgangsperiode

Omdat we in een overgangsperiode zitten, blijft de oude werkwijze voorlopig bestaan. De uitschrijvende school moet de ouders nog steeds een bewijs van uitschrijving geven.

Contact:

rio@duo.nl