Controle slaag- zakregeling in het nieuwe BRON

8 maart 2019

Met de vernieuwing van BRON is ook de controle op de slaag- zakregeling vernieuwd. In deze controle wordt gecontroleerd of de uitslag volledig en juist is. Zit het vak in het juiste deel? Mist er een vak? Is het eindcijfer te laag? Of is er een kans dat de leerling toch geslaagd is? Doordat het nieuwe BRON de mogelijkheid biedt om resultaten per cijferlijst te registreren kan BRON gerichter het vakkenpakket en de uitslag controleren. Bij leerlingen met één profiel verandert er weinig, maar bij leerlingen die twee of meer profielen hebben kunnen de cijferlijsten nu nauwkeuriger worden gecontroleerd. Zo kan er rekening mee worden gehouden dat op het vmbo het combinatiecijfer per profiel kan verschillen of dat het vak Biologie op de cijferlijst havo-NG in het profieldeel zit en bij havo-EM in het vrije deel. Het bericht dat de school ontvangt geeft daardoor meer nauwkeurige informatie over eventuele afwijkingen. De betekenis van de meldingen staan in een apart Programma van Eisen dat u kunt vinden op Mijn DUO. BRON voert direct na ontvangst van een uitslag deze controle uit en koppelt eventuele signalen terug. Met deze automatische controle in BRON krijgt de school snel een bericht als BRON constateert dat de gegevens niet overeenkomen met de regeling. De school kan vervolgens kijken of er inderdaad een fout in de gegevens zit of dat er, bijvoorbeeld in overleg met de Inspectie van het Onderwijs, sprake is van een uitzonderingssituatie.

Contact:

rio@duo.nl