Aanleveren vakkenpakket examenkandidaten

8 maart 2019

Wissel zo snel mogelijk het vakkenpakket van uw examenkandidaten uit met BRON. Zo weten uw leerlingen sneller of ze worden toegelaten tot de opleiding van hun keuze. Vanaf begin oktober is het aanmelden via Studielink voor een ho-opleiding gestart. Om vast te stellen of de leerling toegelaten kan worden, heeft de ho-instelling het vakkenpakket nodig. Als u het vakkenpakket aanlevert, weet de leerling eerder waar hij aan toe is. Dan is er ook nog genoeg tijd om eventueel een andere studie te kiezen en daarvoor de toelatingsprocedure te doorlopen.