Nieuws RIO en BRON po

Hier vindt u het laatste nieuws over Doorontwikkelen BRON en over RIO.

RIO en vernieuwing BRON
RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. In RIO kunnen besturen hun eigen organisatiestructuur en onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen in het onderwijsveld. RIO wordt uiteindelijk gebruikt voor bijvoorbeeld BRON, Vensters PO (inclusief Scholen op de kaart), toezicht en gemeentelijke websites. Inmiddels is RIO ingevoerd in het mbo, vo en vavo. Meer informatie vindt u in deze korte animatie over RIO.
Daarnaast wordt het systeem BRON waarmee u leerlinggegevens uitwisselt met DUO vernieuwd. In het nieuwe BRON kunnen scholen sneller gegevens uitwisselen en geeft DUO direct een terugkoppeling aan scholen over de inschrijvingen en de status bekostiging.

Planning
Vanaf januari 2021 kunt u uw onderwijsorganisatie in RIO registreren. In januari 2022 start de vernieuwde BRON-uitwisseling en is het verplicht om de velden Onderwijsaanbieder en de Onderwijslocatie uit RIO mee te leveren in de BRON-uitwisseling. In april 2022 volgt de vaststelling van de bekostiging via de vernieuwde BRON-uitwisseling. In de tekening is in één oogopslag te zien wat de contactpersonen RIO en BRON de komende tijd kunnen verwachten. Alle stappen uit de tekening komen in de maandelijkse nieuwsbrieven uitgebreid aan bod.

Mandaten vastleggen
De eerste stap is het vastleggen van het mandaat in het Onderwijs serviceregister (OSR). Met het registreren van het mandaat geeft uw onderwijsorganisatie toestemming aan de softwareleverancier om een veilige verbinding te regelen tussen het leerlingenadministratiesysteem (LAS) en RIO.
Vanaf januari 2021 kunt u uw organisatiegegevens in RIO gaan vastleggen en kan daarna uw LAS-leverancier deze gegevens gaan overnemen in uw administratiesysteem. Daarom moet u het mandaat voor RIO vóór 1 januari 2021 in het OSR registreren. De RIO-gegevens zijn randvoorwaardelijk voor onder meer de uitwisseling van leerlinggegevens met BRON (vanaf 1 januari 2022 verplicht) en voor de uitwisseling met de toetsleveranciers in het kader van de Eindtoets PO (tweede helft 2021). De beheerder BRON po (in Mijn DUO) van uw onderwijsorganisatie ontvangt een mail hoe het mandaat in het OSR geregistreerd moet worden.

Welke ondersteuning kunt u van ons verwachten?
Informatie over RIO en het nieuwe BRON kunt u vinden op www.doorontwikkelen-bron.nl. Voor vragen kunt u mailen naar de helpdesk via helpdesk@bron.nl.
Verder komt er een aantal middelen beschikbaar die u helpen om uw onderwijsorganisatie succesvol aan te sluiten op RIO en het vernieuwde BRON, bijvoorbeeld handleidingen, filmpjes, een FAQ en de mogelijkheid om telefonisch te overleggen met een expert.

Contact:

rio@duo.nl