Nieuws RIO-vo

31 oktober 2019

Update livegang 

Anders dan bij de aansluiting van BRON VO komt er geen aansluitplanning per instelling. Er is wel sprake van een gespreide implementatie; per softwareleverancier willen we eerst met één instelling naar productie, voordat we de poorten openzetten. Op deze manier kunnen we zien of het in productie goed werkt. Daarna worden de poorten voor de overige instellingen van die leverancier opengezet, uiteraard alleen als zij hun leverancier in het OSR hebben gemandateerd. 

In onze communicatie is 1 november als aansluitmoment genoemd. Na inventarisatie blijkt dat nog niet iedereen gereed is voor productie op 1 november. Somtoday is klaar voor productie. Bij DUO moet er nog een aantal beveiligingstesten (hacktesten) uitgevoerd worden. Deze zijn zeer waarschijnlijk afgerond in de week van 18 november. Magister is per 18 november gereed en Eduarte heeft informatiebijeenkomsten voor haar klanten tot 1 december en is daarna gereed.

De verwachting is dat DUO met Somtoday, Magister en Eduarte in de week van 18 november de eerste instellingen van deze leveranciers kunnen aansluiten op RIO. Gaat dat goed, dan kunnen de rest van de instellingen van Magister aansluiten. De aansluiting van de instellingen die gebruik maken van Eduarte kunnen in december.

Nog even in een overzichtje:
Somtoday: in de week van 18 november
Magister:1 instelling week van 18 november, rest daarna
Eduarte: 1 instelling week van 18 november, rest vanaf 1 december

 

10 oktober 2019 

Geef uw softwareleverancier mandaat om RIO-gegevens uit te wisselen

Voordat u uw onderwijsaanbod en opleidingen in RIO kunt registreren, moet u de softwareleverancier(s) mandateren om deze gegevens namens uw onderwijsinstelling uit te wisselen. Heeft u dit nog niet gedaan? Hieronder leest u wat dit betekent.
Dit mandaat legt u vast in het OSR. Het OSR is een dienst van Kennisnet waarmee het mogelijk is om op één centrale plek aan te geven welk (leerling)administratiesysteem de onderwijsinstelling gebruikt voor RIO, Verzuim (mandaat geven) en VVA (Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo). In de toekomst wordt het OSR uitgebreid met andere diensten waaronder BRON. Het OSR maakt het voor scholen mogelijk om op één centrale plek hun mandaten te beheren. 

Stappen
Om vanaf 1 november uw onderwijsaanbod te kunnen registreren in RIO, zijn de volgende stappen nodig:

 • een algemene overeenkomst Kennisnet inclusief Bijlage OSR digitaal tekenen
 • de rol OSR toevoegen
 • OSR mandaten opvoeren en beheren in Mijn DUO
 • onderwijsinstelling modelleren volgens de RIO-systematiek

Wat moet u doen?
Digitaal tekenen algemene overeenkomst Kennisnet inclusief Bijlage OSR

Via onderstaand formulier van Kennisnet meldt u uw bestuur digitaal aan. Nadat de gegevens zijn verwerkt, ontvangt u de overeenkomst, inclusief Bijlage OSR van Kennisnet. Deze kunt u digitaal ondertekenen.

Meld uw scholen aan voor OSR

Rol OSR toevoegen en OSR mandaten opvoeren en beheren
Zodra de rol ‘Toegang OSR’ aan uw account in Mijn DUO is toegevoegd, ontvangt de beheerder Organisatie een mail en kunnen in het OSR de mandaten opgevoerd en beheerd worden. Dit gaat u doen voor de diensten ‘RIO’, ‘Verzuim’ en eventueel ‘VVA’. Met een mandaat geeft u de softwareleverancier toestemming om voor deze specifieke diensten een veilige verbinding te verzorgen zodat uw instelling gegevens uit kan wisselen. Hieronder leest u hoe u mandaten toekent en beheert. Deze stappen voert u eenmalig uit.

 1. Ga naar Mijn DUO waar u de nieuwe rol ‘Toegang OSR’ toekent aan uzelf of iemand anders. Bent u nog geen beheerder in Mijn DUO? Er verschijnt een pop-up met informatie over hoe u toegang tot Mijn DUO aanvraagt.
 2. Voor beheerders met de rol ‘Toegang OSR’: Ga naar https://osr.kennisnet.nl en klik op inloggen. U wordt doorgelinkt naar Mijn DUO.
 3. Vul uw token, gebruikersnaam en wachtwoord van Mijn DUO in en klik op ‘Inloggen’. U komt terug in het OSR en bent nu ingelogd.
 4. Ga naar ‘Mandaten beheren’ en klik op de school waarvoor u het mandaat wilt toevoegen.
 5. Via ‘+mandaat toevoegen’ kunt u een nieuw mandaat voor de school toevoegen.
 6. Selecteer de dienst RIO en selecteer het administratiesysteem (LAS) dat de school gebruikt.
 7. Klik op ‘Opslaan’.
 8. Herhaal de stappen voor de dienst Verzuim en eventueel VVA.