Nieuws RIO-vo

3 maart

Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie verplicht

Vanaf 1 maart zijn de RIO gegevens Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie verplicht in de BRON-uitwisseling. Dit wordt gecontroleerd door DUO. Heeft u RIO nog niet gevuld, en deze gegevens nog niet opgenomen in de BRON-uitwisseling, dan ontvangt u hier een bericht over.

 

4 februari 

Verplichte velden per 1 maart   

LET OP: u moet voor 1 maart 2020 alle onderdelen van uw onderwijsinstelling in RIO registreren. Dan wordt het namelijk verplicht om de RIO-onderdelen onderwijsaanbieder en onderwijslocatie mee te sturen in een BRON-uitwisseling samen met de instellingserkenning (BRIN4) en de vestigingserkenning (BRIN4 + volgnummer). U kunt deze velden van de BRON-deelname van een leerling alleen vullen als uw organisatie in RIO is geregistreerd met deze onderdelen. Het niet opnemen van deze velden leidt tot een afkeuring van het bericht en daarmee tot het niet registreren van de leerling in BRON. Dat is onwenselijk en kan ook mogelijk gevolgen hebben voor de bekostiging. Instructies hiervoor hebt u ontvangen via deze nieuwsflitsen en van uw LAS-leverancier. Alles is na te lezen op onze website onder de tabbladen “Implementatie” en “Documenten”. 

RIO-veld vullen bij examenresultaat 

Bij het aanleveren van een examenresultaat aan BRON is het bovendien verplicht het RIO-veld Onderwijsaanbieder mee te leveren.   

Scholen verschijnen niet in beeld 

Zo nu en dan horen wij van contactpersonen dat wanneer zij na het inloggen in Mijn DUO en “Mijn Organisatie” aanklikken, het scherm leeg blijft en zij hun scholen niet in beeld krijgen. De contactpersoon is in dat geval nog niet in het bezit van de juiste rollen. Herkent u deze situatie, dan kunt u hieronder lezen wat u kunt doen.
De rol die u nodig hebt, is de rol “Beheerder RIO Algemeen” mét het selectiekenmerk organisatorischeenheid xxxBxxx. U moet vervolgens de vijf RIO-gebruikersrollen aan uzelf of aan een collega toekennen, inclusief het juiste kenmerk. Deze koppeling kan gemaakt worden via de optie ‘autorisatiebeheer’ in Mijn DUO Zakelijk.  

Modelleervragen 

Instellingen hebben vragen over hoe zij hun organisatiestructuur het beste conform RIO kunnen vormgeven. Is iets nou een onderwijsaanbieder of een onderwijslocatie? Hoe kan ik een onderwijsaanbiedersgroep gebruiken? Voor dit soort vragen is het raadzaam in eerste instantie naar de FAQ-pagina te gaan van www.doorontwikkelen-bron.nl en/of het document Tips voor het modelleren en registreren door te nemen. Deze is te vinden onder het tabblad “Documenten”.
Blijven er daarna vragen over, neem dan contact op met support@kennisnet.nl.

Raadplegen RIO via MijnDUO

Vanwege de hacktestbevinding uit december is RIO helaas nog niet als openbare informatie te raadplegen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Nadat u heeft ingelogd in MijnDUO kunt u zien hoe de registratie van uw onderwijsinstelling er in RIO uitziet, maar ook van die van andere organisaties.

Mandaat softwareleverancier

Een aantal onderwijsinstellingen heeft haar softwareleverancier van het LAS nog niet gemandateerd in het OSR. Dat is nodig om de leverancier toestemming te geven om namens het bestuur gegevens met het RIO-register uit te wisselen. In het stappenplan leest u wat u kunt doen. U kunt het stappenplan vinden op www.doorontwikkelen-bron.nl onder het tabblad Documenten.

Vragen

Kunt u uw onderwijsinstelling niet in RIO registreren omdat u in de voorbereiding vastloopt? Lees hier aan wie u uw vragen kunt stellen:

– Vragen over het modelleren van uw organisatie of over het OSR kunt u mailen naar support@kennisnet.nl. Voor meer informatie over het OSR verwijzen we u naar de dienstpagina van het OSR.

– Mocht u vragen hebben over of problemen met het inloggen in MijnDUO of wilt u autorisaties aanvragen, mail dan naar securityservicedesk@duo.nl

– Voor vragen over de inrichting van RIO in uw LAS, neem dan contact op met uw softwareleverancier.

– Algemene vragen over RIO kunt u stellen aan de medewerker van de helpdesk RIO: 050 – 5997738

 

12 december

Handleidingen

Er zijn twee soorten handleidingen voor het gebruik van het RIO portaal. Eén handleiding voor de instellingen die met hun softwarepakket RIO vullen (dat zijn verreweg de meeste) en één voor instellingen die RIO vullen via het RIO portaal. De rol RIO-beheerder algemeen is toegekend aan de personen die voor MijnDUO al beheerder op bestuursniveau waren. De beheerders RIO algemeen kunnen verschillende gebruikersrollen toekennen aan collega’s. Het is wel zaak om van tevoren goed na te denken over wie de communicatiecontexten van de verschillende onderwijsaanbieders vult binnen uw organisatie.

 

 

28 november

MijnDUO: rol beheerder op bestuursniveau

Voor het kunnen gebruiken van de rol OSR toegang (vastleggen mandaten in de OSR) en voor de rol Beheerder RIO algemeen (RIO-portaal) moet er initieel een beheerder op bestuursniveau aangemeld worden. Heeft uw instelling geen mandaat vastgelegd, dan kunt u ook geen gegevens met RIO uitwisselen via uw softwarepakket. Op dit moment zijn er 267 brins gemandateerd in de OSR. Dit betekent dat we nog nog tweederde van de mandaten moeten binnenkrijgen.
De besturen van alle instellingen die nog geen beheerder op bestuursniveau hebben, hebben hier begin november een mail over ontvangen met het aanmeldformulier voor MijnDUO. De securityhelpdesk van DUO krijgt aardig wat formulieren terug, waardoor de verwerkingstijd iets langer dan normaal duurt. 

MijnDUO: rol beheerder op bestuursniveau

Voor het kunnen gebruiken van de rol OSR toegang (vastleggen mandaten in de OSR) en voor de rol Beheerder RIO algemeen (RIO-portaal) moet er initieel een beheerder op bestuursniveau aangemeld worden. De besturen van alle instellingen die nog geen beheerder op bestuursniveau hebben, hebben hier begin november een mail over ontvangen met het aanmeldformulier voor MijnDUO. De securityhelpdesk van DUO krijgt aardig wat formulieren terug, waardoor de verwerkingstijd iets langer dan normaal duurt.

Contact:

rio@duo.nl