Implementatie RIO-vo

Wat wordt verwacht van de scholen?  

Het RIO-traject voor scholen bestaat uit twee fasen 

– Modelleren  
In deze fase denken onderwijsinstellingen na over de manier waarop ze zichtbaar willen worden in RIO. Omdat RIO heel praktisch is ingericht en op een aantal belangrijke punten afwijkt van BRIN, moeten instellingen hier echt even voor gaan zitten en een aantal fundamentele vragen beantwoorden over de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld over hoe scholen in de ‘buitenwereld’ herkend willen worden, op welke onderdelen scholen intern en extern willen rapporteren, etc. En de visie die daaruit voortvloeit ‘vertalen’ naar en weergeven in de informatiestructuur van RIO. Dit noemen we het ‘modelleren’ van de onderwijsorganisatie. De modelleerfase van het RIO-traject loopt voor vo-scholen van juni tot november 2019. Ga naar de modelleertool

– Registreren
In deze fase registreren onderwijsinstellingen hun RIO-gegevens in het eigen administratiesysteem en het online portaal van RIO. De registratiefase voor vo-scholen begint half november 2019. 

Voor RIO moet uw (leerling)administratiesysteem (LAS) aangesloten worden op RIO. U dient uw softwareleverancier te mandateren om de RIO gegevens namens uw bestuur uit te wisselen. Dit kan in het Onderwijs serviceregister (OSR).

Beheren van de RIO-informatie

Onderwijsinstellingen beheren hun RIO-informatie op twee plaatsen:

– In het eigen leerlingadministratiesysteem

– In het online portaal van RIO: beschikbaar vanaf half november 2019.

Werkwijze

In de handleiding vindt u stapsgewijs de werkwijze voor modelleren voor RIO.

Planning

Bij de implementatie van RIO wordt een aantal fasen onderscheiden:

– Modelleren volgens RIO-model: april tot en met oktober 2019
Ter ondersteuning van het modelleren is een online modelleertool en een handleiding beschikbaar. Twee onderwijsorganisaties die al aan de slag zijn gegaan, vertellen in deze film wat RIO voor hen betekent en welk voordelen dit heeft voor de organisatie. Daarnaast wordt in een tweede film uitgelegd wat het modelleren inhoudt en welke stappen hiervoor moeten worden gezet. 

– Registreren volgens RIO-model: november 2019
De instellingen registreren een groot deel van de RIO-gegevens in het eigen LAS
De instellingen registreren enkele aanvullende gegevens (waaronder bereikbaarheidsgegevens in RIO)

– Aanpassen uitwisseling met BRON en verzuim: najaar 2019

Begin 2020 is RIO beschikbaar voor de ketenpartijen.