FAQ ROD (voorheen BRON) po

Hieronder vindt u de meestgestelde vragen over de vernieuwing van de gegevensuitwisseling van ROD.

Algemeen

Kan ik de informatiesessie van 12 oktober 2021 terugkijken?

De informatiesessie kunt u terugkijken via deze link.

Waar kan ik meer informatie vinden over de vereenvoudiging bekostiging?

Per 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging van het primair onderwijs.           
Op de website rijksoverheid.nl leest u meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs.

Waar kan ik meer informatie over eHerkenning vinden?

Meer informatie over eHerkenning vindt u via  eHerkenning aanvragen | eHerkenning en EHerkenning gebruiken – DUO Zakelijk.

eHerkenning

Onze stichting heeft meerdere scholen. Heb ik dan per school eHerkenning nodig of kan dit per bestuur zodat je bij alle scholen kan kijken?

Omdat de gebruikers van Mijn BRON hun informatie in de nieuwe situatie direct in het leerlingadministratiesysteem (LAS) ontvangen, is toegang tot Mijn DUO wellicht niet in alle gevallen nodig. Mogelijk kunt u dus volstaan met een beperkt aantal medewerkers die toegang hebben tot Mijn DUO. Als de praktijk straks uitwijst dat er toch meer medewerkers toegang dienen te krijgen, kunnen extra licenties worden aangevraagd.

Heb je eHerkenning nodig om de berichten te kunnen ontvangen of inlezen. Dit is handig om te weten om te beslissen of we dit bovenschools of per school willen.

Er is geen eHerkenning nodig om berichten in het leerlingadministratiesysteem te kunnen lezen. Het uitwisselen van inschrijvingen en wijzigingen kan zonder eHerkenning.

eHerkenning is wel nodig wanneer u een online melding wilt aanmaken bij de helpdesk waarbij het BSN van de leerling wordt genoemd. Dat type mailverkeer – met privacygevoelige gegevens – mag straks alleen nog via een kanaal waarvoor de toegang is beveiligd met eHerkenning.

Is straks nog mogelijk om met token bij Mijn DUO in te loggen?

Ja, het gebruik van het token zal nog enige tijd mogelijk blijven. Op enig moment zal DUO het gebruik van het token niet meer toestaan maar hiervoor zal een tijdige aankondiging worden gedaan. Nieuwe gebruikers, die niet over een token beschikken, zullen via eHerkenning moeten inloggen.

Sluiting ROD (voorheen BRON)

Onze school voor (V)SO heeft elke maand veel mutaties. Hoe gaan we daarmee om als ROD op 6 december sluit en pas weer in januari aansluit op ROD?

Alle in- en uitschrijvingen en wijzigingen die vallen binnen de periode van 6 december tot het moment van aansluiten in januari, kunt meteen na aansluiting weer uitwisselen. Dat geldt ook voor wijzigingen met terugwerkende kracht. Naar verwachting zullen alle scholen in januari weer zijn aangesloten. Wat begin december al bij u bekend is qua in- en uitstroom in de genoemde periode, kunt u ook overigens vóór 6 december al uitwisselen.

Moeten we de leerlingen van dec/jan/febr al uitwisselen voor 5 december?

De leerlingen waarvan u nu al weet dat ze in de periode december, januari, februari gaan instromen en waarvoor ook al een datum van instroom bekend is, kunt u nu al uitwisselen met DUO. Dat kan ook later, in het nieuwe jaar. Dan is het van belang dat u dat vóór 1 april 2022 doet.

Belangrijk is dat u vóór 1 december van dit jaar de leerlingen hebt uitgewisseld die per 1 oktober 2021 bij u op school zaten.

TLV

Inschrijvingen die volgend jaar gedaan moeten worden gaan op onze school altijd samen met een TLV. Krijgen we dan ook TLV's in een andere vorm van de SWV en wordt Parnassys ook hierop aangepast?

Het SBO legt straks vast dat er een TLV is, ParnasSys is hier op aangepast. U legt in ParnasSys vast dat er voor een leerling een TLV is afgegeven en vult de begin- en een einddatum van de periode waarvoor de TLV geldig is. Dit wisselt u, op de voor u bekende manier, uit met ROD/BRON.

U kunt hier klikken voor meer uitleg over het model van de TLV voor het SBO.

Onderwijsaanbieder en onderwijslocatie mee in gegevensuitwisseling

Hoe kan ik controleren of RIO goed gevuld is?

U kunt zelf in RIO zien of de gegevens van uw scholen en locaties correct gevuld zijn. Dat kan door RIO te raadplegen. Mocht u toch behoefte hebben aan enige ondersteuning bij het raadplegen en er met het gebruik van de Kennisbank niet uitkomen, neemt u dan contact op met onze helpdesk via 050 599 77 38.

Per 1-1-2022 sluit er een nieuw schoolbestuur aan bij onze school. Kan ik deze school nu al (met ingangsdatum 1-1-2022) toevoegen aan RIO?

Ja dat kan, in RIO is het mogelijk om dit met een datum in de toekomst toe te voegen.

Voorbereiding aansluiting op vernieuwde ROD

Wanneer ontvang onze school het draaiboek voor de aansluiting op het vernieuwde ROD?

U ontvangt uiterlijk begin december het draaiboek.

Contact:

rio@duo.nl