FAQ

BRON vo

Wie zijn betrokken bij de werkgroep Doorontwikkelen BRON?

Dertig scholen (representatieve groep), OCW, DUO, Inspectie voor het onderwijs, softwareleveranciers.

Wat vindt er in 2019 plaats?

In de loop van 2019 worden informatiediensten ter beschikking gesteld. Er vinden verbeteringen plaats, zoals het faciliteren van het automatisch uitschrijven van een leerling wanneer deze is ingeschreven bij een nieuwe opleiding. Deze functionaliteiten worden samen met de LAS-leveranciers gerealiseerd.

Via Mijn DUO worden er nu overzichten dubbele inschrijvingen geplaatst. Hoe gaat dat in de toekomst?

Direct via de berichten over de bekostigingsstatus van de leerling, indirect via het wekelijks op Mijn DUO geplaatste kwaliteitscontrole bestand

Blijven er nog steeds sleutelmutaties?

Ja, voor leerlingen met een onderwijsnummer blijft het mogelijk om de sleutelgegevens te wijzigen.

Tot wanneer kan ik mutaties aanleveren die betrekking hebben op de voorlopige bekostiging?

In het nieuwe BRON wordt direct na aanlevering van een nieuwe of gewijzigde inschrijving de status bekostiging voor deze inschrijving bepaald en teruggemeld aan de school. Rond 15 oktober worden deze statussen verzameld en wordt hierop de voorlopige bekostiging gebaseerd.

Een ingevoerde leerling kan niet worden geïdentificeerd door BRON. Wat nu?

Als de leerling niet kan worden gevonden in het BRP krijgt u van DUO een onderwijsnummer teruggekoppeld. Duurt dit bovenmatig lang, dan kunt u het beste contact opnemen met IPO.

Ik heb een leerling in mijn LAS ingevoerd, er is een identificatie naar BRON gestuurd en deze leerling is geïdentificeerd. Maar de leerling komt toch niet naar onze school. Wat nu?

U verwijdert de gegevens van de leerling uit uw LAS.

Kan ik een mutatie die is goedgekeurd door BRON verwijderen, voorheen ‘verwijdermutatie’?

Ja, het is mogelijk om een inschrijving of een examenresultaat te verwijderen.

Bij ons op school zitten veel nieuwkomers. Hoe werken de 4 peildata? Gaat dit ook automatisch met het nieuwe BRON?

Voor nieuwkomerbekostiging blijven dezelfde 4 peildata gelden. In het nieuwe BRON wordt de nieuwkomerbekostiging net als de reguliere bekostiging automatisch bepaald. Hiervoor hoeft geen aanvraag meer met een formulier te worden gedaan. N.B. Dit geldt pas vanaf 1-4-2019.

Een andere school heeft een leerling die bij ons op school zit ingeschreven, wie krijgt nu de bekostiging?

De school waar de leerling op 1-10 is ingeschreven. Als de leerling bij beide scholen op 1-10 is ingeschreven, de school met de meest recente ‘datum inschrijving’. Als de ‘datum inschrijving’ bij beide scholen ook gelijk is, dan  geen van beide.

De informatie over de dubbele inschrijvingen en welke school de bekostiging krijgt, wordt direct teruggekoppeld in het bekostigingsbericht.

Een andere school heeft een leerling, die bij ons op school zit, ingeschreven. Kan ik in mijn LAS zien bij welke school deze leerling is ingeschreven?

Dit krijgt u teruggekoppeld via de bekostigingsberichten.

Moeten leerlingen die worden aangemeld voor het 3e tijdvak in de toekomst ook nog apart worden aangemeld via de 3e tijdvakapplicatie van DUO?

Ja, dit proces verandert niet door het nieuwe BRON.

De bekostigingsfoto bestaat niet meer. Welk document moet ik nu aan de accountant geven?

Het OBO (Overzicht BRON Onderzoek). Het OBO bevat alle bekostigingsrelevante gegevens die de accountant nodig heeft voor de controle. De accountant geeft in het Assurance Rapport aan voor welke OBO dit is afgegeven.

Bestaat de mutatiestop ten behoeve van de accountant nog?

Nee, de mutatiestop vervalt

Hoe lever ik accountantsmutaties aan?

Er zijn geen accountantsmutaties meer. U kunt de gegevens blijven wijzigen vanuit uw LAS totdat de accountant akkoord geeft. De accountant krijgt via de verschillenlijst bij het OBO inzicht in de uitgevoerde mutaties.

Blijven de overzichten met dubbele inschrijvingen beschikbaar op mijn DUO?

Ja, via het wekelijkse kwaliteitscontrole bestand.

Welke nieuwe producten zijn er met ingang van het nieuwe BRON en welke producten zijn vanaf januari 2019 niet meer beschikbaar?

De foto komt te vervallen, het Overzicht BRON Onderzoek (OBO) en registratie-overzicht (RO) komen hiervoor in de plaats. Verder zijn er nieuwe bekostigingsproducten, te weten de Terugkoppeling BekostigingsGrondslagen (TBG), Terugkoppeling BekostigingsGrondslagen  individueel (TBG-i) en het Overzicht Financiële Beschikking (OFB).

Kan ik nog wel leerlingen melden bij het verzuimloket?

Ja, dit verandert niet door het nieuwe BRON.