Documenten RIO-vo

Documenten/hulpmiddelen m.b.t. de implementatie bij scholen  
Met deze documenten en hulpmiddelen kunt u aan de slag om uw onderwijsinstelling te modelleren volgens het RIO-model, zodat u via de LAS koppeling en het RIO portaal de juiste gegevens in kunt voeren in het RIO register.

RIO handleiding VO – communicatiecontext 1.2

RIO handleiding VO 1.2

Stappenplan RIO vo v1.1

Tips voor het modelleren en registreren v3

Modelleertool 

Modelleerhandleiding RIO vo v1.1 8-9-2019

instructiekaart RIO

Film: twee onderwijsorganisaties die al aan de slag zijn gegaan, vertellen in deze film wat RIO voor hen betekent en welk voordelen dit heeft voor de organisatie.  

In een tweede film wordt uitgelegd wat het modelleren inhoudt en welke stappen hiervoor moeten worden gezet.    

Testen en implementeren
Alle relevante documenten en correspondentie die te maken hebben met de organisatie van de implementatie bij uw onderwijsinstelling.   

Aanmelding Mijn DUO (beheerder)

Brief OCW m.b.t. aanwijzen contactpersoon per bestuur   

Profiel contactpersoon RIO VO   

Draaiboek Veldtest RIO-VO v3.0

Detailtestplan Veldtest RIO VO v0.2   

Implementatieplan RIO vo versie 1.0

Brief aan vo scholen over implementatie van RIO

Functionele documentatie
De onderstaande producten zijn door het onderwijsveld zelf opgesteld en worden door het onderwijsveld ook beheerd. Dat verloopt via de werkgroep RIO-vo die na de implementatie over gaat in een beheergroep. Wijzigingsverzoeken en issues kunnen via info@edustandaard.nl ingebracht worden.  

Functionele beschrijving RIO VO 1.2 (definitief)  

Bereikbaarheidsgegevens en communicatiecontexten VO – 25 juni 2019

Toelichting Opleidingseenheden vo en vavo, schooljaar 2019-2020 v1.21

Opleidingseenheden vo en vavo 2019-2020 v1.21

Toelichting Opleidingskenmerken vo, schooljaar 2019-2020, v1.2

Waardelijst Opleidingskenmerken vo, schooljaar 2019-2020, v1.2

Technische documentatie
De onderstaande producten zijn technische specificaties die leveranciers nodig hebben om RIO te kunnen implementeren in het leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling en om informatie uit te kunnen wisselen met het centrale RIO-register.  

PvE RIO Webservicekoppeling Beheren en Raadplegen v1  

Webservice controles – DUO_RIO_Beheren_Raadplegen_OnderwijsOrganisatie_V1 – 20190612  

Webservice documentatie – DUO_RIO_Beheren_Raadplegen_OnderwijsOrganisatie_V1 – 20190612  

DUO_RIO_Beheren_Raadplegen_OnderwijsOrganisatie_V1.wsdl (zip)  

DUO_RIO_Beheren_Raadplegen_OnderwijsOrganisatie_V1.xsd (zip) 

Het RIO-canonieke model en de sectorspecifieke varianten daarvan worden beheerd door Edustandaard. De meest recente versie met aanvullende documentatie is steeds daar te vinden.

Contact:

rio@duo.nl