Documenten RIO-vo

Documenten/hulpmiddelen m.b.t. de implementatie bij scholen  
Met deze documenten en hulpmiddelen kunt u aan de slag om uw onderwijsinstelling te modelleren volgens het RIO-model, zodat u via de LAS koppeling en het RIO portaal de juiste gegevens in kunt voeren in het RIO register.

Aanmelding Mijn DUO (beheerder)

RIO handleiding VO – communicatiecontext 1.2

RIO handleiding VO 1.2

Stappenplan RIO vo v1.1

Tips voor het modelleren en registreren v3

Modelleerhandleiding RIO vo v1.1 8-9-2019

instructiekaart RIO

Film: twee onderwijsorganisaties die al aan de slag zijn gegaan, vertellen in deze film wat RIO voor hen betekent en welk voordelen dit heeft voor de organisatie.  

In een tweede film wordt uitgelegd wat het modelleren inhoudt en welke stappen hiervoor moeten worden gezet.    

Functionele documentatie

De onderstaande producten zijn door het onderwijsveld zelf opgesteld en worden door het onderwijsveld ook beheerd. Dat verloopt via de beheergroep waardelijsten RIO-vo. Wijzigingsverzoeken en issues kunnen via info@edustandaard.nl ingebracht worden.  

Functionele beschrijving RIO VO 1.2 (definitief)  

Het RIO-canonieke model en de sectorspecifieke varianten daarvan worden beheerd door Edustandaard. De meest recente versie met aanvullende documentatie is steeds daar te vinden.

Contact:

rio@duo.nl