Doorontwikkelen BRON po

De gegevensuitwisseling tussen scholen in het primair onderwijs en DUO wordt vernieuwd. De vernieuwing vindt plaats binnen het programma Doorontwikkelen BRON. Voor scholen betekent deze vernieuwing dat uitvoeringsprocessen eenvoudiger worden: minder handmatige handelingen en fouten, en een hogere en snellere beschikbaarheid van gegevens.

In het po wordt in 2019 de koppeling tussen de administratiesystemen van de scholen en DUO (BRON en verzuim) aangepast.

Beveiligingscertificaten, die nog door iedere afzonderlijke school moeten worden geïnstalleerd, worden vervangen door een beveiligingscertificaat per leverancier van het administratiesysteem.

Gelijktijdig wordt het Onderwijsservice register (OSR) in het po geïntroduceerd, te vergelijken met een landelijk telefoonboek voor het onderwijs. Medewerkers van de po-scholen kunnen in het OSR hun eigen gegevens beheren. Dit betreft een H2M koppeling, tussen de medewerkers van de po-scholen en het OSR. Verder worden vanuit het LAS de bijbehorende adresgegevens aan het OSR geleverd. Dit is een M2M (machine-machine) koppeling. Het OSR is een voorziening die door Kennisnet voor het onderwijs wordt gemaakt en beheerd.

In 2020 en 2021 worden vier andere projecten uitgevoerd:

a. po-inwinnen
Een school stuurt nu via het leerlingadministratiesysteem gegevens over inschrijvingen en resultaten aan DUO stuurt en haalt deze bij DUO op. Straks kan DUO ook zelf direct gegevens aan scholen sturen, bijvoorbeeld over de status van de bekostiging.

b. po-bekostigen
Scholen ontvangen straks een actuele en directe terugkoppeling op persoonsniveau van de voorlopige bekostigingsstatus.

c. po-informatiediensten
DUO ontwikkelt gegevensleveringen (diensten)om het aanmeld- en inschrijfproces te ondersteunen. Papieren in- en uitschrijfbewijzen worden vervangen door een digitaal bericht van DUO. Dit laatste onderdeel wordt in 2019 in het po geïmplementeerd.

d. RIO po
Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Er wordt een nieuwe registratie van gegevens over instellingen en opleidingen geïmplementeerd, gebaseerd op de onderwijskundige werkelijkheid van de scholen. Met deze nieuwe registratie worden diverse ketenprocessen ondersteund.

In het Regieplatform Doorontwikkelen BRON stemmen de onderwijskoepels, de Inspectie, DUO en OCW de uitvoering van het programma Doorontwikkelen BRON af. De PO-Raad neemt hieraan deel als vertegenwoordiger voor de scholen. Daarnaast zijn er ketenbrede project- en werkgroepen. Hierin participeren naast de PO-Raad, scholen en besturen, softwareleveranciers, Kennisnet, de Inspectie en DUO, ondersteund door een onafhankelijke voorzitter. Voor de implementatie van Doorontwikkelen BRON in het po is een implementatieteam ingericht, waaraan medewerkers van de PO-Raad, Kennisnet, DUO en OCW deelnemen. Het implementatieteam zorgt voor de communicatie met alle scholen.