Doorontwikkelen BRON in het primair onderwijs

De gegevensuitwisseling tussen scholen in het primair onderwijs en DUO wordt vernieuwd. Hieronder een overzicht van de vernieuwingen die plaatsvinden in het programma Doorontwikkelen BRON.

Digitale in- en uitschrijfbewijzen
Sinds mei 2019 heeft DUO in het primair onderwijs de in- en uitschrijvingen digitaal beschikbaar gesteld. Zowel de in- als de uitschrijvende school krijgt hiervan een bericht in het leerlingenadministratiesysteem.

Nieuwe beveiligingscertificaten
Begin 2020 worden de beveiligingscertificaten vernieuwd. De certificaten die nu nog door iedere afzonderlijke school moeten worden geïnstalleerd, worden vervangen door een beveiligingscertificaat per softwareleverancier.

Onderwijs serviceregister (OSR)
In het Onderwijs serviceregister (OSR) geeft het schoolbestuur aan welk leerlingenadministratiesysteem scholen gebruiken voor de uitwisseling van gegevens. Het OSR is een voorziening die door Kennisnet voor het onderwijs wordt gemaakt en beheerd.

Lees hier meer over de nieuwe beveiligingscertificaten en het OSR.

RIO in het po
RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. In RIO kunnen scholen hun eigen organisatiestructuur en onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen in het onderwijsveld. RIO zal uiteindelijk worden gebruikt voor bijvoorbeeld BRON, Vensters PO (inclusief Scholen op de kaart), toezicht, gemeentelijke websites en schoolgidsen. RIO wordt in het po in 2020 ingevoerd.

Lees hier meer over RIO po.

Vernieuwing systeem BRON
Het systeem BRON waarmee u leerlinggegevens uitwisselt met DUO, wordt vernieuwd. In het nieuwe BRON kunnen po-scholen sneller gegevens uitwisselen en zal DUO direct een terugkoppeling geven aan scholen over de inschrijvingen en de status bekostiging. Deze vernieuwing staat gepland voor 2020 en 2021.

Ketenpartners
DUO werkt in het programma ‘Doorontwikkelen BRON’ samen in project- en werkgroepen met de PO-raad, vertegenwoordigers van scholen en besturen, de Inspectie, OCW, softwareleveranciers en Kennisnet.