Welkom op de site van Doorontwikkelen BRON

De gegevensuitwisseling tussen de scholen en DUO wordt vernieuwd. Scholen, softwareleveranciers, DUO, de Raden, Kennisnet en het Ministerie van OCW werken daarin nauw met elkaar samen.

Welke informatie vindt u op deze website?
Op deze website vindt u informatie over het programma Doorontwikkelen BRON en wat dit voor uw school of schoolbestuur betekent. De informatie is per sector (primair onderwijs en voortgezet onderwijs (inclusief vavo) ingedeeld. Per onderwerp vindt u alle informatie onder het uitklapmenu van de verschillende sectoren.

RIO
In 2020 is de Registratie Instellingen en Opleidingen in het vo, mbo en vavo afgerond.

Het registreren van RIO in het po wordt mogelijk in het eerste kwartaal van 2021. Tot die tijd kunnen instellingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs via de modelleertool oefenen met het modelleren van hun onderwijsorganisatie volgens het RIO-model.

Op de tabbladen RIO wordt u verder per sector geïnformeerd.

Contact:

rio@duo.nl