Welkom op de site van Doorontwikkelen BRON

De gegevensuitwisseling tussen de vo-scholen en DUO wordt vernieuwd. Scholen, leveranciers van leerlingadministratiesystemen, DUO, de Raden, Kennisnet en het Ministerie van OCW werken daarin nauw met elkaar samen. Dit gebeurt binnen het programma Doorontwikkelen BRON.

Ook in 2019 staat er het nodige op stapel. Zo wordt er in 2019 gewerkt aan de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) in het vo, mbo en vavo.
Bij de scholen in het primair onderwijs worden de beveiligingscertificaten per school vervangen door beveiligingscertificaten per softwareleverancier. Tegelijkertijd wordt het Onderwijs serviceregister (OSR) ingevoerd, te vergelijken met een landelijk telefoonboek voor het onderwijs.
Verder worden de papieren in- en uitschrijfbewijzen gedigitaliseerd en ontvangt het PO een terugkoppeling over de positie van oud-leerlingen in het eerste tot en met derde leerjaar VO.

Op deze site vindt u informatie over het programma Doorontwikkelen BRON en wat dit voor uw school betekent.