Welkom op de site van Doorontwikkelen BRON

De gegevensuitwisseling tussen de scholen en DUO wordt vernieuwd. Scholen, softwareleveranciers, DUO, de Raden, Kennisnet en het Ministerie van OCW werken daarin nauw met elkaar samen.

Welke informatie vindt u op deze website?
Op deze website vindt u informatie over het programma Doorontwikkelen BRON en wat dit voor uw school of schoolbestuur betekent.

In 2019 wordt er gewerkt aan de Registratie Instellingen en Opleidingen in het vo, mbo en vavo. RIO in het po volgt later. Op de tabbladen RIO wordt u per sector geïnformeerd.

Alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn in januari 2019 succesvol aangesloten op het nieuwe BRON. Nu is het primair onderwijs aan de beurt. Op het tabblad BRON po leest u meer over Doorontwikkelen BRON in het primair onderwijs.